Guska Barbara i njena baka Kata

Opis

Baka Kata se priprema da pripovijeda stare priče, u nadi da će njima zabaviti svoju unuku. Guska Barbara je njen vjerni slušalac i najbolji kritičar.