Tropik TV je domaći kablovski kanal za djecu. Sa emitovanjem je počeo u novembru 2018. godine. Kanal je proizašao iz 30-godišnjeg iskustva firme Tropik d.o.o. u segmentu dječijih brendova i filmske distribucije, što omogućuje prikazivanje najvećeg broja hit crtanih filmova na jednom mjestu. Naš fokus će biti na kvaliteti programa u crtanim serijalima, ali i u domaćim sadržajima, što zabavnim, što edukativnim.

Tropik TV želi kroz svoj program dati veći prostor i važnost domaćoj produkciji za djecu i porodicu, dječijem stvaralaštvu, te muzici za djecu. Bosna i Hercegovina je prostor koji je iznjedrio brojne talente u svim umjetničkim sferama. Mi želimo da damo priliku i prostor za predstavljanje domaćoj produkciji, stvaraocima, glumcima, pjevačima i drugim umjetnicima koji se bave sadržajima za djecu, ali i samoj djeci da pokažu svoje talente i radove. Vjerujemo da djeca Bosne i Hercegovine mogu i trebaju da budu i akteri i stvaraoci programa, a ne samo konzumenti ispred malih ekrana.

O programu

Programsku šemu Tropik TV čini nekoliko segmenata: crtani filmovi, domaći programi za djecu i porodicu i muzika za djecu.

Tropik TV donosi najpopularnije crtane serijale na jednom mjestu. Naš program se kontinuirano obogaćuje i proširuje novim serijalima, i novim sezonama već poznatih hit serijala.

U okviru domaće produkcije zastupljena je potpuno nova ekskluzivna domaća produkcija, ali i kvalitetni programi domaće produkcije iz ranijih godina, a i neki retro klasici. U okviru domaće produkcije tu su serije za cijelu porodicu, kao što su serijali „Magareća klupa“ i „Mamino“, animirani serijali poput „Barimbe“ i „Frendera“, edukativni serijal „Mini school“, te retro serijali kao što su „Nedeljni zabavnik“, „Otvori prozor“ i drugi.

Tropik TV želi da sarađuje sa dječijim festivalima i horovima iz cijele Bosne i Hercegovine, te da predstavi dječije stvaralaštvo u muzici. U programskoj šemi su zastupljene pjesme sa ranijih festivala, ali i dječije pjesmice novije produkcije, kao što su pjesmice sa CD-a Lalalaa. Kroz naš program želimo oživjeti i aktualizirati muzičko stvaralaštvo za djecu, kako bi djeca imala priliku da slušaju i pjevaju pjesmice primjerene svom uzrastu.